icon

Son Makaleler

Konu: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu(6701 sayıl...

MOBBİNG'LE MÜCADELEDE DEVRİM NİTELİĞİNDE KANUN!

.......Makalenin devamı için tıklayınız >

Konu: DEĞER KAYBI

Değer kaybı

.......Makalenin devamı için tıklayınız >

Konu: 15 YIL 3600 PRİM GÜN SAYISINI DOLDURARAK EMEKLİLİK

15 Yıl 3600 gün prim sayısını doldurarak emeklilik, emeklilik, SGK Kıdem Tazminatı Yazısı,Kıdem Tazminatı için İşyerine verilecek dilekçe, ihbar süresi,yeniden işe başlamak,Yargıtay kararları

.......Makalenin devamı için tıklayınız >

Konu: Yol Harcamalarına Katılma Payı

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 86 ve devamı maddelerinde düzenlenen "yol harcamalarına katılma payı" konusunda; söz konusu yasada belirtilen prosedürlere göre hareket edilmesi şartıyla, çalışma yapılan yollara cephesi olan taşınmaz sahiplerinden bu paylar tahsil edilebilir. İzlenmesi gereken yol şu şekilde olmalıdır.

.......Makalenin devamı için tıklayınız >

Konu: Zamanaşımına Uğrayan Mevduat

5411 sayılı yasanın 62.maddesi; zamanaşımına uğrayan mevduat konusunda açıklama getirmiş ve maddenin son fıkrasında "Bu maddenin uygulanması ve ilgili usul ve esaslar Kurulca (BBDK) belirlenir" denilmiştir.

.......Makalenin devamı için tıklayınız >